Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-21 20:04:13

Sammandrag från seminariet om tariffer och regulatoriska sandlådor

Nu finns ett sammandrag från EFFEKT-dialogens seminarium den 25 april. I sammandraget finns bland annat en sammanställning med de frågor som ställdes digitalt under dagen kompletterade med svar från Energimarknadsinspektionen (Ei) och en beskrivning av de diskussioner som fördes i rundabordssamtalen.

Den 25 april arrangerade Energimarknadsinspektionen (Ei) ett seminarium inom ramen för EFFEKT-dialogen. Regulatoriska sandlådor, tariffutformning och framtidsspaning stod på agendan och cirka 160 personer deltog fysiskt eller digitalt.

Ei fick många intressanta frågor under dagen och alla hann inte besvaras på plats. Nu finns en sammanställning av de frågor som ställdes via chattfunktionen kompletterade med Ei:s svar.

Sammandraget redogör även för de diskussioner som fördes i rundabordssamtalen under eftermiddagen.

Du hittar sammanställningen här.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL