Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-20 09:22:18

Hur vill du delta på EFFEKT-dialogens seminarium – svara gärna på vår enkät

Nu planerar vi höstens aktiviteter inom EFFEKT-dialogen, men vi undrar hur du helst vill träffa oss. Fysiskt eller digitalt? Hjälp oss gärna genom att svara på en kort enkät.

Stort tack till alla som redan svarat. Enkäten är öppen ytterligare någon dag. Fyll gärna i den om du har möjlighet. Tack på förhand!

Pandemin förde med sig nya arbetssätt och nya vanor, samtidigt som vi i vissa delar återgår till hur det var innan pandemin. Vi funderar därför på hur vi ska tänka inför EFFEKT-dialogens kommande möten och seminarier.

Så nu ber vi om din hjälp. Genom att svara på en kort enkät om hur du helst vill delta på seminarium som Energimarknadsinspektionen (Ei) arrangerar inom ramen för EFFEKT-dialogen hjälper du oss i vår planering. Enkäten tar cirka en minut att besvara.

Tack för din hjälp!

Enkäten hittar du här. Länk till annan webbplats.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL