Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 01:53:03

Internationell workshop om flexibilitet lockade många deltagare

Den 9 februari arrangerade Energimarknadsinspektionen (Ei) tillsammans med Energimyndigheten ett internationellt webbseminarium om flexibilitetsmarknader. Över 140 deltagare från 12 länder deltog på seminariet.

Webbseminariet Flexibility Frontier Workshop – An international explorative webinar arrangerades inom ramen för International Smart Grid Action Network, ISGAN Länk till annan webbplats.. Syftet med webbseminariet var att sprida förståelse för och dela erfarenheter kring flexibilitetsmarknadsdesign. Moderator var Elham Kalhori från Power Circle.

Från Ei medverkade David Fried som talare på ämnet lokala flexibilitetsmarknader i Sverige. Han berättade bland annat om NordREG:s arbete med flexibilitet och gav en översikt över existerande och framtida marknadssegment för flexibilitet. Han berättade även om drivkrafterna och egenskaper hos flexibilitetsmarknader i Sverige.

Övriga talare var från Österrike, Kanada, Norge och Storbritannien.

Regina Hemm från AIT i Österrike Länk till annan webbplats. talade om interaktionen mellan systemansvariga för överförings- och distributionssystem i Österrike, hur koordination ska möjliggöra för användningen av flexibilitet, och hur marknadsbaserad flexibilitet påverkar systemansvariga för distributionssystem.

Patrick Lo och Inna Vilgan från IESO i Kanada Länk till annan webbplats. berättade om ett demonstrationsprojekt som innebär en implementation av Kanadas första lokala flexibilitetsmarknad.

Hanne Sæle från forskningsinstitutet SINTEF i Norge Länk till annan webbplats. berättade om möjligheter och hinder för att använda flexibilitet i det norska elsystemet som balanserar ekonomi, leveranssäkerhet och miljö.

Sarah Keay-Bright från Catapult i Storbritannien beskrev den debatt som pågår där om marknadsdesign för flexibilitet. Presentationen berörde bland annat marknadsdriven tillförlitlighet i de fall där marknaden inte kunde leverera efterfrågade resurser direkt.

Deltagare från tolv länder

Webbseminariet engagerade över 140 deltagare från 12 olika länder, exempelvis Österrike, Kanada, Tyskland, Nederländerna och Storbritannien. Totalt ställdes 28 frågor till talarna under de 2,5 timmarna som webbseminariet höll på. Deltagarna representerade aktörer från universitet/högskolor, aggregatorer, myndigheter, konsumenter, elnätsföretag, elhandlare, marknadsoperatörer och reglerare.

– Det intressanta med det internationella perspektivet på flexibilitetsfrågan är att länder verkar stöta på liknande möjligheter och utmaningar. Ett globalt nätverk för att diskutera flexibilitetsfrågor ger inspiration till vårt arbete med flexibilitet och innebär även en möjlighet för oss att dela med oss av våra erfarenheter till internationella kollegor, säger Isa Diamant analytiker på Ei och vikarierande projektledare för EFFEKT-dialogen.

Organisationer bakom webbseminariet

Webbseminariet genomfördes inom det internationella nätverket ISGAN Länk till annan webbplats. som är ett initiativ från Clean Energy Ministerial (CEM) Länk till annan webbplats. och är en förkortning för den International Energy Agency (IEA) program för tekniksamarbeten. Det är en internationell plattform för utveckling och utbyte av kunskap och expertis om smartare, renare och flexiblare elnät, så kallade smarta elnät.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL