Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-28 19:26:22

Här är programmet för EFFEKT-dialogens seminarium 16 juni

I väntan på åtgärder för ökad kapacitet – vad kan vi göra så länge? Den 16 juni arrangerar Energimarknadsinspektionen (Ei) ett inspirationsseminarium inom ramen för EFFEKT-dialogen. Nu är programmet spikat och det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig.


Observera: Anmälningstiden har löpt ut.

Program 09.00–11.30

  • Inledning, praktiska frågor och bakgrund
  • Flexibilitet och kapacitet – vad Ei har gjort inom dessa områden de senaste åren? Vilka förslag har lagts och var ligger de i beslutsprocessen?
  • Hur hanterar vi planeringsgapet och vad kan man göra så länge?
  1. CoordiNet och sthlmflex
  2. SWITCH/EON

Paus

Hur hanterar vi planeringsgapet och vad kan man göra så länge?

  1. Skånes Effektkommission
  2. Effektoptimering Eskilstuna
  • Parallella sessioner – förklaring och öppning av sessionerna.

Nu har vi hört fyra aktörer berätta om hur de arbetar för att skapa förutsättningar för att möta det ökade behovet av effekt och kapacitet. Aktörerna/talarna flyttar nu in i var sitt digitalt rum där du har möjlighet att ställa fördjupade frågor. Du bestämmer själv vilket rum du vill besöka. Du kan välja att stanna i ett rum hela tiden eller byta mellan rummen.

  • Sammanfattning
  • Avslutning

OBS: Länk till seminariet och till de parallella sessionerna skickas ut dagen innan seminariet till alla som har anmält sig.

Kontaktuppgifter
Frågor - EFFEKT-dialogen

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL