Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-21 04:30:54

Det här arbetar EFFEKT-dialogen med under 2021

Just nu pågår flera aktiviteter i EFFEKT-dialogen och samtidigt är planeringen i full gång av kommande aktiviteter. En referensgrupp är kopplad till förstudien om nya metoder för kunddialog. Rundabordssamtal om flexibilitetsmarknader har genomförts med olika aktörsgrupper. I juni bjuder EFFEKT-dialogen in alla intresserade till ett nytt seminarium.

När Energimarknadsinspektionen (Ei) startade EFFEKT-dialogen under hösten 2020 låg fokus på att etablera dialog med alla aktörer och genom workshops och seminarium få kunskap om vilka frågor som aktörerna prioriterade för att uppnå ökad efterfrågeflexibilitet och ökad kapacitet. Förutom fortsatt dialog med aktörerna ligger fokus i år dels på att hitta metoder för kunddialog dels på flexibilitetsmarknader.

Referensgrupp till förstudien om kunddialog

En av aktivitet som redan är igång är studien om metoder för kunddialog. Nu har en extern referensgrupp kopplats till studien. Syftet med referensgruppen är att ge ett kvalificerat stöd i arbetet med att hitta en metod som kan tillämpas för svenska förhållanden.

– Referensgruppen består av nio organisationer med särskild kompetens kopplad till området. Tanken är att referensgruppen ska delta i delar som rör resultat, analys och metodval, säger Marielle Lahti, expert på Ei och projektledare för EFFEKT-dialogen.

Rundabordssamtal

Dialog och kunskapsutbyte med aktörerna är en viktig del av EFFEKT-dialogen. Under april har samtal med temat flexmarknader anordnats tillsammans med olika aktörsgrupper.

– Vi har nyligen haft två rundabordssamtal, ett med Skånes Effektkommission och ett med Effektoptimering Eskilstuna. Båda samtalen har tillkommit genom initiativ från aktörerna själva. Om någon aktör eller aktörsgrupp vill diskutera en specifik fråga eller vill berätta om ett pågånde projekt, går det bra att kontakta EFFEKT-dialogen, säger Marielle Lahti.

Öppet seminarium för alla intresserade

I juni planerar EFFEKT-dialogen att arrangera ett större seminarium. Seminariet kommer att hållas digitalt och riktar sig till alla aktörer/parter som är intresserade av EFFEKT-dialogens frågor.

– Temat den här gången kommer att vara ”planeringsgapet” som uppstått då vi väntar in nya regelverk som träder ikraft först senare och ge tillfälle till att diskutera vad aktörerna kan göra under tiden. Vi kommer att visa goda exempel på aktiviteter som en del aktörer väljer att arbeta med under planeringsgapet, säger Marielle Lahti.

Aktiviteter i höst

I slutet av oktober ska den pågående studien om metoder för kunddialog vara klar. I samband med det planerar EFFEKT-dialogen att arrangera en hearing med syftet att presentera resultatet, tillfälle att prova den valda metoden och ge aktörerna möjlighet att lämna synpunkter

I november arrangerar EFFEKT-dialogen tillsammans med Energimyndigheten en internationell workshop på temat kundflexibilitet. Workshopen är en del av Ei:s samarbete inom ISGANs arbetsområde Annex 9. Du kan läsa mer om samarbetet i en tidigare nyhet.

Har du frågor eller vill du vara med i diskussionerna för att hitta lösningar som bidrar till ökad efterfrågeflexibilitet och förbättrad kapacitet i elnäten är du välkommen att kontakta EFFEKT-dialogen.

Kontaktuppgifter
Frågor - EFFEKT-dialogen

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL