Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-20 19:00:49

Ei leder internationellt arbete om kundflexibilitet

Smarta elnät och flexibilitetsmarknader är ett aktuellt ämne i många delar av världen. International Smart Grid Action Network (ISGAN) är en av de organisationer som arbetar med frågorna. I år kommer Energimarknadsinspektionen (Ei) att delta i arbetet genom att leda en arbetsgrupp med fokus på kundflexibilitet.

ISGAN är ett internationellt initiativ som syftar till att skapa nätverk och dela kunskap om smarta elnät. Bakom initiativet står International Energy Agency (IEA) and Clean Energy Ministerial (CEM).

ISGAN har flera arbetsområden, så kallade Annex. Ett av dem handlar om flexibilitetsmarknader (Annex 9).

I början av året fick Energimarknadsinspektionen (Ei) frågan att under det närmaste året leda den del av Annex 9 som handlar om kundflexibilitet (Consumer focused flexibility).

Annexet arbetar även med Flexibility Characteristics, som leds av Kanada och Interoperable Markets som leds av Storbritannien.

– När vi nu får möjlighet att arbeta med frågor om kundflexibilitet på en internationell nivå, så känns det självklart att vara med. Vi kommer att arbeta med detta inom ramen för EFFEKT-dialogen eftersom vi genom ISGAN får ett internationellt perspektiv på de frågor som vi redan fokuserar på inom EFFEKT-dialogen, säger Marielle Lahti.

Faktablad inom tre prioriterade områden

I arbetet i Annex 9 ingår att ta fram faktablad inom tre prioriterade områden kopplade till kundflexibilitet. De ämnen som Ei valt att fokusera på är mätning, incitament och kundens interaktion på marknaden.

– Vi kommer dels att beskriva regelverken inom respektive område, men också beskriva hur kunder kan interagera med nya aktörer och aggregatorer för att frigöra flexibilitet till marknaden, säger Marielle Lahti.

I uppdraget ingår även att arrangera en internationell workshop för representanter för departement, akademi och myndigheter med flera där just dessa frågor ska diskuteras. I det arbetet kommer Ei att samarbeta med Energimyndigheten.

– Exakt hur arrangemanget ska se ut är inte klart. Planeringen kommer att ske i samarbete med våra internationella kollegor, säger Marielle Lahti.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL