Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-24 22:19:17

Stort intresse för regelverk, efterfrågeflexibilitet och kunders drivkrafter

Den 28 januari arrangerade Energimarknadsinspektionen (Ei) ett seminarium inom ramen för EFFEKT-dialogen. Huvudfrågan för dagen var Kundens bidrag till efterfrågeflexibilitet. Nu kan du ta del av presentationerna som visades under dagen.

Intresset för seminariet var stort och cirka 140 personer deltog på det digitala eventet. Den första delen av seminariet ägnades åt anslutningsplikten, differentierade tariffer, nätutvecklingsplaner, leveranskvalitet, icke koncessionspliktiga nät (IKN) samt flexibilitetsmarknader. Representanter från Ei berättar hur myndigheten arbetar med de olika områdena och förtydligade hur regelverket ser ut.

Därefter delade talare från Lunds respektive Linköpings universitet med sig av sin forskning med fokus på användarperspektiv på elnätet och på hushållens efterfrågeflexibilitet i ett socio-tekniskt perspektiv.

Seminariet avslutades med att representanter från Vattenfall, EON och Ellevio berättade om projekten CoordiNet, sthlmflex och Switch samt deras erfarenheter från arbetet med flexibilitetsmarknader och att få kunder att bidra med sin flexibilitet.

– Jag vill rikta ett stort tack till alla talare för mycket intressanta presentationer och även tacka alla som deltog på seminariet, säger Marielle Lahti, projektledare för EFFEKT-dialogen.

Har du frågor eller vill du vara med i diskussionerna för att hitta lösningar som bidrar till ökad efterfrågeflexibilitet och förbättrad kapacitet i elnäten är du välkommen att mejla EFFEKT-dialogen.

Kontaktuppgifter
Frågor - EFFEKT-dialogen

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL