Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-28 17:59:07

Välkommen till EFFEKT-dialogen den 28 januari

Den 28 januari 2021 arrangerar Energimarknadsinspektionen (Ei) ett seminarium inom ramen för EFFEKT-dialogen. Huvudtema för dagen är Kundens bidrag till efterfrågeflexibilitet.

Seminariet är öppet för alla aktörer/parter som är intresserade av EFFEKT-dialogens huvudfrågor, det vill säga att öka efterfrågeflexibiliteten och öka kapaciteten i elnäten.

I arbetet med att öka efterfrågeflexibiliteten fokuserar Ei på tre strategiska områden. Dessa är:

  • Effektiva priser och prissignaler
  • Effektivt nätutnyttjande och nätutbyggnad
  • Kundens bidrag till efterfrågeflexibilitet.

På de workshops som hölls i november fick aktörerna ange vilka frågor de ansåg vara mest prioriterade under varje område.

Huvudtema för seminariet den 28 januari är Kundens bidrag till efterfrågeflexibilitet. Men även de frågor som aktörerna ansåg vara prioriterade under de andra två områdena kommer att tas upp.

– Under första delen av seminariet kommer vi att berätta om hur Ei arbetar med de frågor som aktörsgrupperna önskade mer tydlighet kring, för att sedan gå över till den punkt som är dagens huvudtema – Kundens bidrag till efterfrågeflexibilitet, säger Marielle Lahti, projektledare för EFFEKT-dialogen.

Punkter i programmet

Effektivt nätutnyttjande och effektiv nätutbyggnad

Representanter från Ei berättar hur myndigheten arbetar inom det området och hur regelverket ser ut. Exempel på sakfrågor som kommer att beröras är nätutvecklingsplaner, differentierade tariffer och intäktsramsreglering.

Talare från Ei: Göran Heldesten, Johan Carlsson, Carl-Johan Wallnerström och Roger Husblad.

Effektiva prissignaler

Representanter från Ei berättar hur myndigheten arbetar inom området och hur regelverket ser ut. Exempel på sakfrågor som kommer beröras är flexibilitetsmarknader och standardiserade bud.

Talare från Ei: Pia Grahn

Huvudtema: Kundens bidrag till efterfrågeflexibilitet

Informationsutbyte och kunskapshöjande diskussioner. Vi diskuterar erfarenheter från forskningsprojekt och andra projekt/piloter med fokus på kunders drivkrafter/engagemang.

Talare: Jenny Palm, professor vid Internationella Miljöinstitutet vid Lunds universitet och Harald Rohracher, professor i teknik och social förändring vid Linköpings universitet delar med sig av sin forskning.

Yvonne Ruwaida, projektledare CoordiNet och sthlmflex för Vattenfall Eldistribution berättar om CoordiNet.

Yvonne Ruwaida och Bengt Johansson, affärsutvecklare Ellevio, berättar om sthlmflex.

Christoffer Isendahl, projektledare för Switch och CoordiNet på E.ON, berättar om Switch.

Praktisk information

Datum: 28 januari 2021

Tid: 13.00 – 16.00 (avslutningstiden är preliminär)

Var: Digitalt via Webex (ingen nedladdning av programvara krävs). En möteslänk skickas ut till deltagare dagen före seminariet.

Anmälan: Anmäl dig senast fredagen den 22 januari 2021 via länken nedan. (OBS: anmälningstiden har löpt ut.)

Kontaktuppgifter
Frågor - EFFEKT-dialogen

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL