Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-24 10:09:33

Boka in EFFEKT-dialogens seminarium den 28 januari

Vill du vara med och diskutera sätt att öka efterfrågeflexibiliteten och kapaciteten i elnäten? Boka redan nu in den 28 januari 2021 i kalendern.

Nu är datum för nästa aktivitet inom ramen för EFFEKT-dialogen spikad. Den 28 januari 2021 bjuder Energimarknadsinspektionen (Ei) in till ett seminarium som riktar sig till alla aktörer/parter som är intresserade av projektets huvudfrågor, det vill säga att öka efterfrågeflexibiliteten och öka kapaciteten.

Under november har ett antal workshops hållits inom ramen för EFFEKT-dialogen i syfte att samla kunskap om vilka frågor som olika aktörsgrupper tycker är mest prioriterade för att uppnå ökad efterfrågeflexibilitet och kapacitet.

Utifrån dessa diskussioner kommer Ei ta fram tematiska områden för en bredare diskussion med fler aktörer i januari.

Anmälan öppnar i december

Seminariet kommer att hållas digitalt och en inbjudan med mer information och anmälningsformulär kommer att publiceras på Ei:s webbplats i december. Seminariet riktar sig till alla aktörer/parter som är intresserade av projektets frågor.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL