Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-23 06:23:42

Dialog om hinder och möjliggörare för ökad efterfrågeflexibilitet och ökad kapacitet

Under de första veckorna i november har Energimarknadsinspektionen (Ei) träffat representanter från sex olika aktörsgrupper för att diskutera och få synpunkter på vilka områden som bör prioriteras inom ramen för EFFEKT-dialogen.

Dialogerna har skett digitalt med deltagare som representerar elhandlare, länsstyrelser och regioner, operatörer av marknadsplattformar, lokalnätsägare, regionnätsägare samt aggregatorer och tredje partsaktörer.

På dialogmötena presenterade Ei sin rapport "Kapacitetsutmaningen i elnäten" och den tillhörande handlingsplanen. Bland annat diskuterades frågor kopplade till nedanstående områden:

Effektiva priser och prissignaler

Effektivt nätutnyttjande och nätutbyggnad
Kundens bidrag till efterfrågeflexibilitet.
Syftet har varit att få kunskap om vilka frågor som olika aktörsgrupper tycker är mest prioriterade för att uppnå ökad efterfrågeflexibilitet och ökad kapacitet. Ei analyserar nu de inspel som kommit in och de högst prioriterade områdena kommer att vara utgångspunkt för ett seminarium i början av 2021.

– Vi tackar de aktörer som deltog på mötena för givande samtal och stort engagemang i frågorna. Nu har vi ett bra underlag som vi ska analysera för att se vilka tematiska områden vi ska koncentrera oss på när vi bjuder in brett till nästa seminarium inom ramen för EFFEKT-dialogen, säger Marielle Lahti, expert och projektledare på Ei.

Seminariet som planeras till januari 2021 riktar sig till alla aktörer/parter som är intresserade av projektets huvudfrågor, det vill säga att öka efterfrågeflexibiliteten och öka kapaciteten. En inbjudan kommer att publiceras på Ei:s webbplats i december.

Vill du komma med synpunkter och input till EFFEKT-dialogen?

Du hittar våra kontaktuppgifter längst ner på sidan.


Presentation

Här hittar du presentationen/underlaget för de sex dialogmöten/workshops som hölls i början av november.

Kontaktuppgifter
Frågor - EFFEKT-dialogen

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL