Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 09:57:13

Projektet om regulatoriska sandlådor antar ny form och blir Ei:s innovationscenter

Energisystemet befinner sig i förändring och behovet av att testa olika innovativa produkter, tjänster och affärsmodeller har ökat. I den pågående energiomställningen har innovation en avgörande roll och det ställs allt högre krav på tillsynsmyndigheter att hantera komplexa frågeställningar.

Våren 2023 presenterade Energimarknadsinspektionen (Ei) ett förslag hur en modell för regulatoriska sandlådor kan införas i Sverige. Under projektets gång blev det tydligt att en lämplig modell omfattar ett innovationscenter.

Ei arbetar för att inrätta ett innovationscenter som kan fungera som en första kontaktpunkt för marknadsaktörer och innovatörer som är osäkra på regler, processer eller principer på energimarknaderna. Centret är tänkt att fungera som en gemensam plats för kunskapsspridning och dialog kring innovation och regelutvecklingsfrågor.

Med ett innovationscenter kan Ei i större utsträckning möta efterfrågan av vägledning från marknadsaktörer och andra intressenter, samt arbeta mer proaktivt med innovativa lösningar som har en oklar hemvist i regelverken.

— Det känns verkligen bra att vi äntligen är i gång och att vi nu kommer kunna tillmötesgå marknadens efterfrågan på dialog och vägledning. Det här blir också en lärande process för oss som myndighet, samtidigt som det blir till nytta för energiomställningen, säger Therése Hindman Persson som är ställföreträdande generaldirektör och chefsekonom på Ei.

Planen är att lansera ett innovationscenter under första delen av 2024. Fram tills dess fortsätter vi att kommunicera via projektsidan för Regulatoriska sandlådor.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL