Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-21 03:06:15

Ei har beställt en rapport om regulatoriska sandlådor – välkommen att bidra med kunskap och idéer

Energimarknadsinspektionen (Ei) har gett konsultföretaget Merlin & Metis AB i uppdrag att analysera regulatoriska sandlådor inom energimarknadsområdet. Uppdraget omfattar en internationell omvärldsbevakning, och en analys av regulatoriska sandlådors lämpliga utformning och användningsområden i Sverige.

För att bättre förstå de juridiska och praktiska möjligheterna och utmaningarna, kommer konsultföretaget att intervjua en bred grupp intressenter. Ett delresultat kommer att presenteras vid ett seminarium i september och slutrapporten att levereras till Ei i oktober.

Anmäl dig gärna till intervjugruppen

Vill du bidra med kunskap, idéer och erfarenheter: Anmäl dig då gärna till gruppen som kommer att intervjuas inom ramen för konsultuppdraget.
Du anmäler dig genom att kontakta Merlin & Metis Länk till annan webbplats..

Intervjuerna kommer att genomföras huvudsakligen digitalt från juli till september.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL