Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-15 13:34:05

Svara gärna på vår enkät och bidra till projekt regulatoriska sandlådor

Vill du bidra med kunskap och idéer till Energimarknadsinspektionens (Ei:s) projekt regulatoriska sandlådor? Svara då gärna på vår enkät.

Det var i mars i år som Ei startade ett projekt för att titta närmare på det som kallas regulatoriska sandlådor; utrymmen där aktörer under ett förenklat regelverk kan få möjlighet att testa nya innovativa produkter, tjänster och affärsmodeller under en begränsad tid.

Projektet har knutit en extern referensgrupp till sig för att föra dialog om användningsområden, och samla in idéer och kunskap kring hur en regulatorisk sandlåda skulle kunna utformas för att fungera på bästa sätt i Sverige.

Frågor om hinder och möjligheter

Även du som inte är referensperson får gärna bidra till projektet! Ett bra sätt att göra det är genom att fylla i vår enkät med frågor exempelvis om vilka hinder du upplever att det finns för innovation och vilka möjligheter du ser med regulatoriska sandlådor. Du kan fylla i enkäten fram till september 2022.

Här hittar du enkäten Länk till annan webbplats..

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL