Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 10:41:51

CEER har publicerat en rapport om regulatoriska sandlådor

Council of European Energy Regulators (CEER) har publicerat en rapport om regulatoriska sandlådor och andra regulatoriska verktyg för att främja innovation inom energimarknadsområdet. I rapporten framgår det hur nationella tillsynsmyndigheter kan undanröja hinder och främja innovation under en pågående energiomställning. Vidare presenterar CEER en verktygslåda bestående av bland annat regulatoriska sandlådor, pilotprojekt och regulatoriska experiment.

De rekommendationer som presenteras är bland annat att

  • de nationella tillsynsmyndigheterna bör engagera sig i att undanröja hinder för innovation
  • de nationella tillsynsmyndigheterna kan använda verktygslådan och välja verktyg (eller en kombination av verktyg) beroende på specifika fall
  • när de nationella tillsynsmyndigheterna stödjer innovation måste de undvika att stänga ute konkurrens på grossist-, detaljhandels- och angränsande marknader
  • det är viktigt att sträva mot målet att förbättra lärandeprocesser för alla parter, inklusive tillsynsmyndigheter, och bidra till kunskapsspridning.

Rapporten kommer att tas omhand i Ei:s projekt för regulatoriska sandlådor och bidra till kunskap i det fortsatta arbetet.

Här kan du ta del av CEER:s rapport (rapporten är på engelska). Länk till annan webbplats.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL