Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-19 16:29:20

Spännande ämnen på EFFEKT-dialogen 25 april – fortfarande möjligt att boka plats

Vill du veta mer om regulatoriska sandlådor, tariffutformning och Energimarknadsinspektionens (Ei:s) framtidsspaningsprojekt? Det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig till EFFEKT-dialogens seminarium den 25 april. Här hittar du även programmet för dagen.

På förmiddagen står nättariffer och framtidsspaning på agendan och det går att vara med digitalt eller på plats på World Trade Center i Stockholm. De som anmält sig att vara med på plats fysiskt fortsätter sedan dagen med lunch och rundabordssamtal om regulatoriska sandlådor. Programmet finns att ta del av längst ner på sidan.

Tariffutformning, framtidsspaning och regulatoriska sandlådor

På förmiddagen står tariffutformning och framtidsspaning på programmet, här går det att vara med digitalt eller på plats.

För alla som deltar fysiskt fortsätter eftermiddagen med diskussioner om regulatoriska sandlådor. Då kommer Ei att berätta om det projekt som nyligen startats där myndigheten ska se hur man skulle kunna använda sig av regulatoriska sandlådor för att testa nya produkter, tjänster eller affärsmodeller. Förhoppningen är att deltagarna vill bidra med sina tankar och idéer.

– Vi vill gärna höra vad seminariedeltagarna har för funderingar kring innovation, nya produkter och affärsmodeller. Har de exempel på regulatoriska hinder som de har stött på i sin vardag som gjort att de inte kan utveckla sin verksamhet som de önskat? Vi hoppas kunna få en diskussion och samla kunskap som vi kan arbeta vidare med i projektet, säger Melina Kotsinas, projektledare på Ei.

Program förmiddag för deltagare på plats och deltagare på distans

08:30–09:00

Morgonkaffe

09:00–09:15

Inledning om Effektdialogen

09:15–11:00

Ei informerar om tariffer för ett effektivt nätutnyttjande (inklusive frågor och paus för förmiddagsfika)

11:00–11:30

Ei berättar om det pågående framtidsspaningsprojektet

Seminariet avslutas för deltagare på distans.


Program eftermiddag för deltagare på plats

11:30–12.30

Lunch serveras till deltagare på plats

12:30–14:45

Rundabordssamtal om regulatoriska sandlådor (inklusive paus för eftermiddagsfika)

14:45–15:00

Uppsamling

15:00

Avslutning

Dagens moderator: Åsa Elmqvist, programansvarig elnät, vindkraft och solel, Energiforsk


Kontakt
Frågor - EFFEKT-dialogen

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL