Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-20 08:56:16

Ei startar projekt om regulatoriska sandlådor

För att möta de utmaningar som uppstår till följd av energiomställningen och samhällets ökande behov av el, behöver aktörer kunna testa olika innovativa lösningar. Det kan vara svårt att testa dessa inom nuvarande regelverk och därför startar Energimarknadsinspektionen (Ei) nu ett projekt för att titta på det som kallas regulatoriska sandlådor.

Regulatoriska sandlådor är utrymmen där aktörer under ett förenklat regelverk kan få möjlighet att testa nya produkter, tjänster och affärsmodeller. Ei:s projekt handlar om att utreda förutsättningar och ta fram en modell för hur regulatoriska sandlådor skulle kunna implementeras på energimarknadsområdet i Sverige.

— I projektet kommer vi titta på sådant som hur det juridiska ramverket för regulatoriska sandlådor bör se ut, hur man väljer ut vilka som får delta i den regulatoriska sandlådan, hur finansiering bör se ut och vad som händer när tiden för den regulatoriska sandlådan är slut, berättar Ei:s projektledare Melina Kotsinas.

Projektet är planerat att pågå fram till och med februari 2023 och ska utmynna i en rapport med förslag till modell för regulatoriska sandlådor på den svenska energimarknaden.

Är du intresserad av projektet

Projektet kommer att knyta en extern referensgrupp till sig bestående av aktörer inom energimarknadsområdet. Projektet kommer bland annat att bjuda in till seminarier för den externa referensgruppen under projektets gång.

— Vi ser vikten av att föra dialog, och vill gärna involvera en extern referensgrupp för att höra mer om vad olika aktörer har för funderingar kring innovation och regulatoriska hinder, samt få feedback på ett förslag till en regulatorisk sandlåda. Vi hoppas kunna samla kunskap som vi kan arbeta vidare med i projektet. Om man är intresserad av att delta som referensperson, får man gärna mejla till oss, säger Melina Kotsinas.

Vid projektets slut kommer det även att bjudas in till ett seminarium för alla som är intresserade, då rapporten, slutsatser och vägen framåt kommer att presenteras.

Projekt regulatoriska sandlådor har en projektsida på ei.se. Lägg gärna in dig som prenumerant på sidans nyheter, då kommer du att få ett mejl varje gång vi publicerar något nytt.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL