Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-19 18:08:22

Nytt datum för Ei:s rapport med åtgärdsförslag för att begränsa oschysst elhandel

I mars 2021 startade Energimarknadsinspektionen (Ei) ett projekt med att utreda oschyssta affärsmetoder på elhandelsmarknaden. Resultatet av projektet skulle redovisas i slutet av september, men utredningstiden har nu förlängts till början av december 2021.

Ei har sedan en tid tillbaka haft ökad tillsyn inom området oschysst elhandel. Arbetet har skett både inom tillsyn och regelutveckling för att motverka problemen. En del av arbetet är projektet att ta fram åtgärdsförslag som kan begränsa möjligheten att använda oschyssta affärsmetoder på elmarknaden.

— Projektet befinner sig nu i en skrivande fas där vårt fokus är på att färdigställa åtgärdsförslagen med tillhörande analys. Före sommaren hade vi givande möten med bransch- och kundorganisationer samt berörda myndigheter. Kunskaperna och idéerna som utbyttes under mötena har gjort att vi känner oss nöjda med de förslag som vi har valt att arbeta vidare med och att de faktiskt kan göra nytta, säger Samuel Wahlberg, som är ny projektledare för oschyssta affärsmetoder på Ei.

Åtgärdsförslagen ska sammanfattas i en rapport som publiceras i början av december 2021.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL