Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-19 16:27:23

Ei utreder oschyssta affärsmetoder på elhandelsmarknaden

Energimarknadsinspektionen (Ei) har de senaste åren sett en ökning av antalet klagomål om olika typer av oschyssta affärsmetoder som elhandelsföretag använder sig av. Nu startar Ei ett projekt för att utreda och ta fram åtgärdsförslag för att förbättra situationen för kunderna på elmarknaden.

Ett av Ei:s uppdrag är att stärka konsumenternas ställning på energimarknaderna. En viktig del i arbetet är att hantera klagomål och svara på frågor från konsumenter.

De vanligaste klagomålen inom området elhandel handlar just nu om elhandelsföretag som använder sig av oschyssta affärsmetoder, det vill säga metoder som kunderna uppfattar som vilseledande. Det kan till exempel handla om dolda eller orimliga detaljer i elavtalet, att konsumenten mot sin vilja blir kund hos ett annat elhandelsbolag, långa uppsägningstider eller höga brytavgifter.

Ei har de senaste åren sett en ökning av antalet klagomål om oschyssta affärsmetoder och upplever att problematiken och utvecklingen är mycket allvarlig.

Ei startar därför ett projekt för att utreda oschyssta affärsmetoder som används av elhandlare på den svenska elhandelsmarknaden.

Målet med projektet är att ta fram åtgärdsförslag för att förbättra marknadens funktion och för att förhindra att elhandlare använder de affärsmetoder som bedöms vara mest problematiska för kunden.

– Vi kommer att ha ett brett perspektiv när vi tar fram åtgärdsförslag, det kan vara sådant som inte ryms inom ellagen eller inom Ei:s verksamhetsområde idag. Exempel på förbättringsåtgärder som projektet ska titta närmare på är behov av kompletterande lagstiftning, översyn av elmarknadens processer och branschinitiativ, säger Johan Nilsson, analytiker på Ei och projektledare.

Projektet kommer att sammanfattas i en rapport som ska publiceras i slutet av september 2021.

Ei har sedan våren 2020 haft ökad tillsyn inom området oschysst elhandel och inlett tillsynsärenden dels mot elhandelsföretag som har fått många klagomål, dels mot aktörer som förmedlar och säljer elavtal som tecknas med ett annat elhandelsföretag. Ett antal ärenden planeras att avslutas under våren 2021.

Prenumerera på gemensam projektsida om oschysst elhandel
Ei fortsätter att arbeta brett med att motverka oschysst elhandel, både genom tillsyn och regelutveckling. Ett bra sätt att hålla dig informerad är att anmäla dig som prenumerant av projektsidan, då får du mejl varje gång vi publicerar något nytt.

Följ Ei:s arbete

Ei fortsätter att arbeta brett med att motverka oschysst elhandel, både genom tillsyn och regelutveckling. Ett bra sätt att hålla dig informerad är att anmäla dig som prenumerant av projektsidan, då får du mejl varje gång vi publicerar något nytt.

Gå till hantera prenumeration

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL