Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Rapport om hur planerade nätinvesteringar avhjälper kapacitetsbrister i elnäten

I Energimarknadsinspektionens (Ei:s) kapacitetsuppdrag ingår bland annat att kartlägga i vilken omfattning planerade nätinvesteringar avhjälper kapacitetsbrister i elnäten. Ei har under våren upphandlat en kartläggning av kapacitetsutmaningen i transmissionsnät och regionnät. Sweco, som har genomfört kartläggningen, lämnade sin rapport till Ei i juni.

Kartläggningen består av en litteraturstudie som kompletterats med intervjuer med Svenska kraftnät och ett antal regionnätsägare. Rapporten identifierar områden i Sverige som påverkas av kapacitetsproblem samt beskriver regionala kapacitetssituationer i nuläget och med framåtblick mot år 2025 och 2030.

SWECO:s rapport Pdf, 664.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL