Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-21 04:29:39

Rapport om hur planerade nätinvesteringar avhjälper kapacitetsbrister i elnäten

I Energimarknadsinspektionens (Ei:s) kapacitetsuppdrag ingår bland annat att kartlägga i vilken omfattning planerade nätinvesteringar avhjälper kapacitetsbrister i elnäten. Ei har under våren upphandlat en kartläggning av kapacitetsutmaningen i transmissionsnät och regionnät. Sweco, som har genomfört kartläggningen, lämnade sin rapport till Ei i juni.

Kartläggningen består av en litteraturstudie som kompletterats med intervjuer med Svenska kraftnät och ett antal regionnätsägare. Rapporten identifierar områden i Sverige som påverkas av kapacitetsproblem samt beskriver regionala kapacitetssituationer i nuläget och med framåtblick mot år 2025 och 2030.

SWECO:s rapport Pdf, 664.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL