Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-24 09:30:02

Konsultrapport klar om prioriteringar vid nyanslutningar i andra länder

I det uppdrag som Energimarknadsinspektionen (Ei) fått av regeringen att analysera kapacitetsbristen ur flera perspektiv ingår bland annat att analysera hur förfrågningar om nyanslutningar av förbrukning ska hanteras vid nätkapacitetsproblem, och om det kan finnas skäl att införa någon form av prioriteringsordning för olika typer av anläggningar och funktioner.

För att få en bild av hur bestämmelser och praxis ser ut i ett antal andra länder har Ei upphandlat Thema Consulting AS för att göra en internationell utblick.

Rapporten är nu klar och innehåller information om hur de studerade länderna hanterar anslutningar vid kapacitetsbrist med särskilt fokus på om prioriteringar av vissa anläggningar sker samt om länderna tillämpar så kallad "connect and manage", där anläggningar kan anslutas under förutsättning att fullt effektuttag inte garanteras vid alla tider.

Rapporten från Thema Consulting group Pdf, 497 kB, öppnas i nytt fönster.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL