Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-21 19:18:47

Välkommen till resultatseminarium om Ei:s preliminära förslag för att lösa kapacitetsbristen i elsystemet

Energimarknadsinspektionen (Ei) bjuder in till ett seminarium där vi presenterar våra preliminära förslag för att lösa kapacitetsbristen i elsystemet. Det har varit ett intensivt arbete med att utreda de frågeställningar kopplade till kapacitetsbrist som vi fått av regeringen. Den 2 juni är du varmt välkommen att ta del av våra preliminära åtgärdsförslag, bedömningar och analyser. Det kommer även finnas möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter.

Seminariet sänds på Youtube och du har möjlighet att ställa frågor och vara aktiv i chatten. Och fram till och med den 10 juni tar vi tacksamt emot synpunkter på våra förslag och bedömningar via det frågeformulär som vi kommer lägga ut på ei.se direkt efter seminariet. Ta chansen att påverka!

Tid: den 2 juni klockan 09.30-15.30.

Program

Om inget annat anges är det representanter för Ei som är talare.

09.30-10.00 Inledning - Karin Tvingsjö och Elon Axberg
10.00-10.45 Ansvar och roller - Claes Vendel Nylander
10.45-11.00 Paus
11.00-11.30 International Principles for the Priorisation of Grid Connections - Thema Cosulting Group
11.30-12.00 Prioriterad anslutning och villkorade avtal - Therése Karlsson och Jerker Sidén
12.00-13.00 Lunchpaus
13.00-13.45 Kostnadseffektiv leveranssäkerhet - Carl Johan Wallnerström
13.45-14.15 Kontraktering och användning av nätkapacitetsreserv - Elon Axberg
14.15-14.30 Paus
14.30-15.00 Utformning av flexibilitetsmarknader - Pia Grahn
15.00-15.15 Kapacitetstilldelning på utlandsförbindelser - Elon Axberg
15.15-15.30 Avslutning och summering av dagen - Karin Tvingsjö och Elon Axberg

Målgrupp för seminariet

Representanter för nätägare på samtliga spänningsnivåer, nätanvändare, energitjänsteföretag, kommuner, regioner, länsstyrelser, intresseorganisationer och akademi.

Anmälan och frågor

Det går inte längre att anmäla sig till seminariet.

I bekräftelsen som du får när du anmält dig hittar du en länk till sändningen.

Det går att anmäla sig fram till seminariet börjar. Det kommer gå att ta del av seminariet i efterhand.

Om du har frågor, kontakta Marie Lindquist.

Mer information om Ei:s regeringsuppdrag

Energiomställning, urbanisering och en åldrande nätinfrastruktur har lett till en ansträngd kapacitetssituation på flera platser i landet. Regeringen har mot bakgrund av detta gett Ei i uppdrag att analysera kapacitetsbristen ur flera perspektiv, och komma med förslag till lösningar. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 1 oktober 2020.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL