Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 18:44:42

Välkommen till webbsänd workshop om ansvar och roller utifrån ett konkret fall

Energimarknadsinspektionen (Ei) bjuder in till en webbsänd workshop där Svenska kraftnät, E.ON och Uniper delar med sig av sina erfarenheter från arbetet med att reda ut ansvar och roller för att lösa en kapacitetsbrist i elområde SE4.

Workshopen hålls tisdagen den 28 april klockan 13.00 – 16.00 via Webex.

Program

13.00-13.15 Beskrivning av fallstudien
13.15-13.45 Systemansvarig för överföringssystemet (Svenska kraftnät) ger sin bild
13.45-14.15 Systemansvarig för distributionssystemet (E.ON) ger sin bild
14.15-14.45 Kraftproducent och SGU (Uniper) ger sin bild
14.45-15.10 Bensträckare
15.10-15.40 Ei berättar om hur arbetet med ansvar och roller fortskrider
15.40-16.00 Frågor och reflektioner

Bakgrund

Gränssnittet mellan systemansvarig för överföringssystemet (TSO), systemansvarig för distributionssystemet (DSO) och signifikanta nätanvändare (SGU) behöver ses över till följd av Ren energi-paketet och EU-förordningar. Ei har därför gett Svenska kraftnät, E.ON och Uniper i uppdrag att genomföra en fallstudie av en situation i elområde SE4 där kapacitetsbrist har uppstått i elsystemet. Fallstudien syftar till att definiera omfattningen av roller och ansvar på elmarknaden för TSO, DSO och SGU för att upprätthålla Sveriges elförsörjning i normal drift, skärpt drift, nöddrift, nätsammanbrott och återuppbyggnad såväl som i kris- och krigstillstånd.

Fallstudien genomförs som en del i Ei:s regeringsuppdrag om att analysera kapacitetsbristen i elnätet och komma med förslag på möjliga lösningar.

Målgrupp

Workshopen vänder sig främst till representanter för nätägare på samtliga spänningsnivåer, större nätanvändare, kommuner, regioner och länsstyrelser.

Anmälan

Det går inte längre att anmäla sig till seminariet.

Du som anmäler dig kommer att få en bekräftelse, och senare ett mejl med länk till Webex-mötet.

Om du har frågor, var vänlig kontakta Elon Strömbäck.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL