Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-20 19:33:24

Programmet för webbseminariet den 20 april

Efter varje programpunkt kommer det finnas tid till frågor som du som deltar ställer via en chattfunktion.

En effektiv utformning av flexibilitetsmarknader på lokal, regional och nationell nivå

Program (vissa justeringar i medverkande talare kan ske)

09.30 – 09.45 Ei hälsar välkomna och berättar kort om regeringsuppdraget.
09.45 – 10.15 Legalt ramverk till följd av Ren energi-paketet.
10.15 – 11.00 Introduction to flexibility markets. Six market design dimensions illustrated with four real-world examples.
11.00 – 11.20 Paus.
11.20 – 12.50 Which values could a flexibility market add to the electricity system?
How can we achieve efficient cooperation between DSOs and TSOs?
How should local, regional and national flexibility markets interact with current electricity markets?
How do we lower the entry barriers for small scale flexibility sources?
12.50 – 13.40 Lunchpaus.
13.40 – 14.40 Vilka flexibilitetsprodukter behövs i en framtid med ökad väderberoende elproduktion och elektrifiering i samhället?
Hur kan vi uppnå en effektiv samordning mellan DSO:er och TSO:er?
Kan anslutningsavtal och abonnemang (inklusive nyttjandeavtal och driftavtal) utformas för att främja en ökad systemflexibilitet?
Kostnadsriktiga nättariffer och flexibilitetsmarknader – substitut eller komplement?
14.40 – 15.00 Paus.
15.00 – 15.40 Hur kan framtidens flexibilitetsmarknader uppmuntra deltagande av flexibilitet? Regulatoriska hinder för att delta med flexibilitet?
15.40 – cirka 16.00 Ei avslutar och summerar dagen.

 

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL