Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 20:25:29

Välkommen till ett seminarium om effektiv utformning av flexibilitetsmarknader!

Energimarknadsinspektionen (Ei) har fått i uppdrag av regeringen att analysera kapacitetsbristen i elnätet och komma med förslag till möjliga lösningar. I uppdraget ingår att undersöka hur en effektiv utformning av ett system av flexibilitetsmarknader på lokal, regional och nationell nivå skulle kunna se ut. För att få möjlighet att informera, diskutera och få inspel i denna fråga bjuder vi in till ett webbseminarium den 20 april.

På programmet står presentationer av både nationella och internationella talare från nätägare på olika spänningsnivåer, energitjänsteföretag, småskalig produktion, marknadsplattformar och akademin. Representanter från Ei kommer att berätta om var vi står i projektet och om nyheter till följd av Ren energi-paketet som berör flexibilitetsmarknader.

Program för seminariet

Praktisk information

Tid: den 20 april klockan 09.30 - cirka 16.30.
Plats: seminariet kommer inte hållas på World Trade Center i Stockholm, som det ursprungligen var planerat, utan det kommer istället vara ett webbseminarium.

Vi vill gärna att du anmäler dig till webbseminariet. Detta då vi kommer att skicka ut frågor och en utvärdering i samband med seminariet som kommer vara viktiga för oss i den fortsatta planeringen. Det går att anmäla sig fram till att seminariet börjar.

Vi kommer att lägga ut länk till seminariet några dagar innan den 20 april på förstasidan på ei.se.

Det går inte längre att anmäla sig till seminariet.

Frågor och anmälan

Om du har frågor om seminariet eller din anmälan, kontakta Pia Grahn.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL