Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-19 16:23:58

Detta händer i projektet Indikatorer för smarta elnät just nu

I projektet Indikatorer för smarta elnät, som Energimarknadsinspektionen (Ei) startade strax innan årsskiftet, pågår just nu ett arbete med att analysera vilka indikatorer som är lämpliga att använda i ett kommande föreskriftsarbete.

– Det projekt vi har nu är egentligen ett förprojekt inför arbetet med föreskrifterna. Analysen av vilka elnätsindikatorer som är lämpliga kommer att utmynna i en rapport i slutet av det här året. Och sedan tror vi att vi har förslag till föreskrifter att skicka ut på remiss innan sommaren 2021, berättar projektledare Johanna Rosenlind.

Projektet har knutit en extern referensgrupp till sig med representanter från Mälarenergi Elnät, Energiföretagen Sverige, Energiforsk, E.ON, Vattenfall, Ellevio, Umeå Energi, Power Circle, ABB och Svenska kraftnät.

– På vårt nästa referensgruppsmöte kommer vi diskutera listan över smarta elnätsindikatorer. Vi behöver titta på vilka som finns och hur man definierar dem på bästa sätt. Jag tror att vi slutligen kommer landa i ett lämpligt urval som kommer gå in i föreskriftsarbetet, säger Johanna.

Konsultstudie om framtidssäkring

Just nu pågår även en konsultstudie. Den tittar på framtidssäkring för smarta elnätsindikatorer och görs av WSP på uppdrag av Ei. Studien kommer att levereras till Ei i mitten av juni och läggas ut här på projektsidan.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL