Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-22 00:04:40

Här hittar du presentationen från seminariet om Ren energipaketet

Tisdagen den 1 oktober höll Energimarknadsinspektionen (Ei) ett seminarium om Ren energipaketet och nyheter som påverkar regelverket i Sverige. Seminariet är en del av Ei:s pågående regeringsuppdrag om genomförande av reviderad EU-lagstiftning inom elområdet.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL