Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 09:51:21

Rapport om energigemenskaper ur ett europeiskt perspektiv

I slutet av juni presenterade CEER* rapporten Regulatory Aspects of Self-Consumption and Energy Communities. Rapporten finns att ta del av på CEER:s webbplats.

I rapporten har CEER bland annat tittat på vilka konsekvenser som medborgarenergigemenskaper, energigemenskaper med förnybara energikällor och egenproduktion kan tänkas få för lagstiftningen.

Analysen bygger på flera fallstudier från de europeiska länderna. Rapporten ger en översikt över den pågående utvecklingen i respektive medlemsstat, samtidigt som den synliggör utmaningar och möjligheter både ur ett reglerarperspektiv och ur ett konsumentperspektiv.

Rapporten på CEER:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fotnot: *CEER – Council of European Energy Regulators är en organisation för självständiga nationella tillsynsmyndigheter inom Europeiska unionen och EEA (European Economic Area). Energimarknadsinspektionen (Ei) är en av medlemmarna.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL