Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-20 08:08:30

Regeringen har gett Ei i uppdrag att utreda hur EU:s omarbetade förnybartdirektiv kan genomföras

Den 29 maj gav regeringen Statens energimyndighet, Energimarknadsinspektionen (Ei) och Naturvårdsverket i uppdrag att utreda hur EU:s omarbetade förnybartdirektiv kan genomföras.

Ei:s uppdrag består i att utreda vilka åtgärder som krävs för att genomföra artiklar som rör förfarande för nätanslutning efter enkel anmälan, egenanvändare av förnybar energi, gemenskaper för förnybar energi och information till slutkund rörande fjärrvärme och fjärrkyla.

Energimarknadsinspektionen ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 31 januari 2020.

Uppdraget från regeringen till Ei Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL