Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-14 01:26:31

Den externa referensgruppen har haft sitt första möte

I projekt "Genomförande av reviderad EU-lagstiftning inom elområdet" har den externa referensgruppen haft sitt första möte. På mötet gick Energimarknadsinspektionen (Ei) igenom uppdraget och förväntade utmaningar. Efter detta hölls en öppen diskussion.

De utmaningar som diskuterades handlade bland annat om

  • energilager ​
  • elektromobilitet​
  • energigemenskaper​
  • efterfrågeflexibilitet och incitament​
  • europeisk DSO-enhet​
  • översyn av elområden och resurstillräcklighet.

Utöver utmaningarna ovan, diskuterades även det utrymme som elmarknadsdirektivet ger EU:s medlemsstater.

– Vi diskuterade den utmaning som finns i att vissa regler i elmarknadsdirektivet reglerar marknaden i detalj, och det kommer ställa ökade krav på marknadsaktörerna och på Ei som tillsynsmyndighet. Samtidigt finns andra regler som ger medlemsstater stort utrymme vid genomförandet, där medlemsstaterna säkert kommer att välja olika lösningar, säger Ei:s projektledare Claes Vendel Nylander.

Medlemmar i den externa referensgruppen

Den externa referensgruppen består av representanter för Konsumenternas energimarknadsbyrå, Elsäkerhetsverket, Energimyndigheten, Oberoende Elhandlare, Energiföretagen Sverige, Konkurrensverket och Svenska kraftnät.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL