Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Ei sammanfattar nya och ändrade bestämmelser i elmarknadsförordningen och elmarknadsdirektivet

I november 2016 presenterade EU-kommissionen lagförslaget Ren energi för alla i Europa. Det så kallade Ren energipaketet består av åtta rättsakter, och i slutet av mars i år fattade Europaparlamentet beslut om de sista återstående delarna.

Vi har i ett dokument sammanfattat några av de nya och ändrade bestämmelserna i elmarknadsförordningen och elmarknadsdirektivet, de som vi på Energimarknadsinspektionen (Ei) får mest frågor om, och som vi tror är viktiga för elmarknadens intressenter att känna till.

I dokumentet beskriver vi översiktligt följande:

  • Nya regler för lokalnätsföretag.
  • Nya regler för slutkundsmarknaden.
  • Nya aktörer – aggregatorer och medborgarenergigemenskaper.
  • Nya regler för grossistmarknaden.

Ei:s sammanfattning av några nya och ändrade bestämmelser Pdf, 178.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL