Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Läget på elmarknaden - vecka 22 2021

Varmt väder och låg nederbörd.

Systempriset ökade med 15 procent i jämförelse med föregående vecka. I elområde SE1 och SE2 ökade spotpriserna med 14 procent. I elområde SE3 minskade spotpriset med 1 procent medan det ökade med 8 procent i elområde SE4.

Priserna på EPAD:s ökade med 16,9 procent i elområde SE1 och SE2 medan de minskade i elområde SE3 och SE4 med 32,5 respektive 1 procent.

Priset på utsläppsrätter minskade under veckan med 2,4 procent och priset på elcertifikat minskade med 2,5 procent till ett veckomedel på 2 SEK per MWh.

Under veckan som gick var det varmare än normalt och nederbörden låg betydligt lägre än medelvärdet för veckan.

Tillgängligheten i kärnkraft är fortsatt låg på 57 procent i Sverige och 60 procent för hela Norden. Detta beror till stor del på pågående revisioner.

Kontaktuppgifter
Läget på elmarknaden

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter