Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Läget på elmarknaden - vecka 18 2021

Sjunkande system- och spotpriser.

Systempriset sjönk med 4 procent i jämförelse med föregående vecka. Även spotpriserna sjönk i alla svenska elområden.

I elområde SE1 och SE2 sjönk spotpriserna med 3 procent och i SE3 och SE4 sjönk spotpriserna med 5 respektive 11 procent. Under veckan som gick var det kallare än normalt med ett veckomedel på 5,8 grader och nederbörden var betydligt lägre än normalt.

Priserna på EPAD:s minskade med 18,8 procent i elområde SE1 och SE2 medan de ökade i elområde SE3 och SE4 med 259 respektive 28,7 procent.

Den ingående magasinfyllnadsgraden minskade i både Sverige och Norden med 1,7 respektive 2,2 procentenheter.

Tillgängligheten i kärnkraft minskade i både Sverige och Norden med 11,9 respektive 10 procent.

Kontaktuppgifter
Läget på elmarknaden

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter