Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Läget på elmarknaden - vecka 11 2021

Högre system- och spotpriser och minskad vindkraftsproduktion.

Systempriset låg i genomsnitt 9 procent högre jämfört med föregående vecka. Även spotpriserna har legat högre, där SE1 och SE2 ökade med 7 procent, SE3 med 1 procent och SE4 med 17 procent.

Priset på utsläppsrätter steg ytterligare med 2,6 procent medan priset på elcertifikat sjönk med 79 procent vilket resulterade i ett veckomedel på 0,6 SEK/MWh. På marknaden för finansiell handel steg priset på EPAD:s i SE4 med 18,4 procent.

Temperaturen fortsatte ligga över det normala medan nederbörden låg under.

Vindkraftsproduktionen minskade noterbart i Sverige och Finland, 41,6 procent respektive 48,4 procent, under veckan som upplevde kraftiga vindar medan den danska produktionen ökade med 48 procent. Trots detta hade Sverige högst export i Norden med 434 GWh.

Kontaktuppgifter
Läget på elmarknaden

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter