Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Läget på elmarknaden - vecka 9 2021

Stigande priser på EPAD:s och ökad spridning i spotpriserna.

Systempriset ökade med 2 procent i jämförelse med föregående vecka.

Spotpriserna i både elområde SE1 och SE2 minskade med 19 procent medan elområde SE3 och SE4 upplevde en ökning på 6 respektive 23 procent. Medeltemperaturen fortsätter ligga över det normala medan nederbörden låg under medelvärdet.

I Sverige minskade tillgängligheten i kärnkraft med ytterligare 6,4 procent i jämförelse med föregående vecka. Terminspriserna för månadskontrakten minskade med 5,8 procent medan kvartalskontrakten och årskontrakten ökade med 11,5 respektive 2 procent i jämförelse med föregående vecka.

Priserna på EPAD:s ökade i samtliga elområden med 130,5 procent i elområde SE1 och SE2 och 19 respektive 22,2 procent i elområde SE3 och SE4.

Kontaktuppgifter
Läget på elmarknaden

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter