Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-20 09:40:02

Läget på elmarknaden

Läget på elmarknaden är en veckovis marknadsrapport. Varje vecka rapporteras om den föregående veckans utveckling på elmarknaden.

Illustration av elledningsgata och pil som visar att systempriset på el stiger.

Om du inte kan ta till dig informationen i den pdf-fil som publiceras på Läget på elmarknaden kan du alltid höra av dig till oss så hjälper vi dig.

Kontaktuppgifter
Läget på elmarknaden

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL