Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

  • Start
  • Om oss
  • ...
  • Vilka lärdomar kan vi dra av situationen med höga elpriser?

2022-11-29 11:35:12

Vilka lärdomar kan vi dra av situationen med höga elpriser?

I en lite längre artikel beskriver vi några konsekvenser av prisökningarna på el och vår syn på lämpliga åtgärder som att efterfrågan behöver bli mer flexibel, regulatoriska hinder undanröjas och elnätet förstärkas.

Ei har lagt flera förslag i olika rapporter de senaste åren som vi anser skulle bidra till en väl fungerande elmarknad.

Här hittar du artikeln.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter