Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 16:14:05

Ei lanserar ny externwebb (ei.se)

I slutet av vecka 15 kommer Energimarknadsinspektionen (Ei) att lansera en ny webbplats. Denna kommer fortsatt att ha adressen ei.se, dock blir adresserna till samtliga undersidor nya. Det betyder att om du eller din organisation länkar till undersidor på ei.se, så behöver de länkarna uppdateras efter lanseringen.

Den nya webben kommer bland annat att ha en tydligare navigering och struktur, bättre sökfunktion, tydligare listningar av dokument, god tillgänglighet och responsivitet, och ge bättre visuella möjligheter att lyfta fram olika funktioner och verksamhetsområden.

Länkar till undersidor behöver länkas om
I och med att vi bygger en ny webb i ett nytt webbpubliceringssystem, så blir adresserna till undersidorna nya. Det betyder att länkar till undersidor på ei.se behöver uppdateras, länkas om, efter lanseringen.

Kontakta oss gärna om du har frågor om Ei:s nya webb

Nyhetsprenumerationerna flyttas med

Du som prenumererar på nyheter som vi lägger ut på ei.se, på förstasidan eller i något annat flöde, kommer inte behöva anmäla dig på nytt utan du kommer fortsätta att få nyheter till din mejl även efter lanseringen.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter