Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 16:34:29

Mer information på ei.se om nätkoncession och snart lanseras en ny e-tjänst

Energimarknadsinspektionen (Ei) har utvecklat informationen på ei.se om vad som krävs av en ansökan om nätkoncession. En ny kartfunktion över områdeskoncessioner är också på plats. Parallellt pågår arbetet med att ta fram en e-tjänst för nätkoncessionshantering med planerad lansering i början av nästa år.

På ei.se har informationen främst om miljökonsekvensbeskrivning, inventeringar, alternativredovisning, kostnadsberäkning och teknikval utvecklats.

– Vi har gjort en kvalitetshöjning inom de här områdena det senaste året som inneburit att vi har behövt begära in kompletteringar i ärenden. Nu har vi förtydligat på hemsidan vilken information nätföretagen ska komma in med. Vi hoppas att det ökar förutsättningarna att göra rätt från början, berättar Eva Nordlander, jurist på avdelningen för tillstånd och prövning.

Om man som elnätsföretag jobbar med en ansökan just nu, är det viktigt att man går in och tar del av den nya informationen på ei.se.

– Vi vill gärna att man går in och läser, och justerar ansökan om det finns behov av det. Vi vill också gärna att man hör av sig till oss om man har synpunkter på den information vi lagt ut, om det är något som är otydligt, säger Eva.

Ny e-tjänst för ansökningar där man också kan följa sitt ärende

Under första delen av 2021 lanserar Ei en ny e-tjänst. Via tjänsten kommer man som elnätsföretag kunna ansöka om att bygga en ny ledning och förlänga ett tillstånd som håller på att gå ut. I tjänsten finns också möjlighet för företagen att ansöka om återkallelse samt fastställelse av återställningsåtgärder.

Två funktioner

E-tjänsten kommer att innehålla två funktioner. Den första funktionen innebär att man kan skicka in själva ansökan och i samband med det ta del av information om vad en ansökan ska innehålla. Den andra funktionen är utformad enligt principen "Mina sidor". Där kan man som elnätsföretag följa sitt ärende, och ta del av yttranden och liknande.

– I företagsportalen kan man följa sitt ärende och se tydligt var i processen det befinner sig. Vi vill på det sättet öka insynen. E-tjänsten ska också förenkla själva ansökningsförfarandet för företagen, säger Eva Nordlander.

Underlätta handläggningen

Den utökade informationen på ei.se, och även e-tjänsten, ska hjälpa företagen att göra rätt och på så vis underlätta handläggningsprocessen. Som vi berättat tidigare här på ei.se så varierar Ei:s handläggningstid mellan sex månader och tre år, beroende på hur komplext ärendet är. Den vanligaste handläggningstiden är mellan 9 och 18 månader.

Här hittar du en tidigare artikel om hur lång tid det tar för Ei att besluta om en kraftledning.
Informationen om nätkoncessioner

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter