Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

  • Start
  • Om oss
  • ...
  • Tillstånd behövs för ledningar som överför solenergi mellan flerbostadshus

Tillstånd behövs för ledningar som överför solenergi mellan flerbostadshus

Energimarknadsinspektionen (Ei) får många frågor från bostadsrättsföreningar om solenergi. Frågorna gäller om det krävs koncession (tillstånd för elnät), för ett nät som leder solenergi mellan föreningens flerbostadshus.

Svaret på frågan är: Om ledningsnätet överför solenergi mellan flera flerbostadshus krävs nätkoncession. Ledningar som ligger på eller inom en byggnad räknas dock som icke koncessionspliktiga nät (IKN) och behöver därför inte en nätkoncession för att få användas.

Huvudregeln är att elnät kräver tillstånd

I ellagen framgår det vilka krav som ställs på den som vill bygga och använda en elektrisk starkströmsledning. Huvudregeln är att det krävs en nätkoncession (ett tillstånd) för att få bygga och använda en elektrisk starkströmsledning. Tillstånden innehas i princip alltid av ett elnätsföretag som ansvarar för att överföra el till sina kunder.

Vissa ledningar är undantagna och kräver inte tillstånd

Vissa typer av ledningar får man dock bygga, utan stöd av ett tillstånd från Energimarknadsinspektionen. Dessa ledningar kallas för icke koncessionspliktiga nät och förkortas IKN. Det är regeringen som, genom en särskild förordning, har meddelat vilka ledningar som är undantagna från kravet på nätkoncession Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Av 5 § förordningen framgår det att ledningar som ligger på eller inom en byggnad får byggas och användas utan tillstånd. Det betyder bland annat att det är tillåtet att bygga solceller på ett hustak och att förbruka den producerade solcellsenergin inom byggnaden. Undantaget i 5 § gäller bara för ledningar på eller inom en enda byggnad. Ledningar som är till för att överföra el mellan flera byggnader är därför tillståndspliktiga.

Det betyder att det inte är tillåtet för en bostadsrättsförening att bygga ett eget ledningsnät för att dela solcellsenergi mellan flera byggnader.

Förslag på ändrad lagstiftning

Under 2018 tillsatte regeringen en utredning med uppdrag att se över regelverket om nätkoncessioner. Under 2019 överlämnade utredningen betänkandet Moderna tillståndsprocesser för elnät (SOU 2019:30) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. till regeringen. Där föreslås att ett nytt undantag ska införas som möjliggör överföring av förnybar elproduktion mellan anläggningar och byggnader, inklusive flerbostadshus.

Det återstår därför att se om och när det föreslagna undantaget införs. Fram till dess gäller den nuvarande lagstiftningen där det inte är tillåtet att överföra energi mellan byggnader. Det är Ei som utövar tillsyn över att lagstiftningen följs. Om det finns en misstanke om att det har byggts ett ledningsnät som inte omfattas av förordningen så kan man anmäla det till Ei som då kan öppna ett tillsynsärende.

Kontakta oss

På Ei:s webbplats kan du läsa mer om IKN och förordningen. Om du har frågor får du gärna kontakta oss via Registraturen eller på telefon 016-16 27 00.

Kontaktuppgifter
Registratur
Helgfria vardagar 08.00-17.00

016-16 27 07

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter