Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-20 18:32:11

Nu kan flera nominerade elmarknadsoperatörer verka i Sverige

Nu kan flera nominerade elmarknadsoperatörer (NEMO) erbjuda sina tjänster i svenska elområden. Den 3 juni driftsattes processer och rutiner som gör det möjligt.

EU-förordningen CACM* öppnar för konkurrens mellan de nominerade elmarknadsoperatörerna inom EU. Det innebär att det kan finnas fler nominerade elmarknadsoperatörer, så kallade NEMO:s (elbörser), som erbjuder sina tjänster inom ett elområde. Det lagstiftningen vill uppnå är att främja konkurrensen och stödja målet om en helt integrerad europeisk elmarknad.

Stamnätsföretag och NEMO:s har tagit fram lösningen – Ei har godkänt

För att det ska vara praktiskt möjligt för flera nominerade elmarknadsoperatörer att verka i svenska elområden har Svenska kraftnät och berörda nominerade marknadsoperatörer tagit fram arrangemang som följer av artikel 45 och 57 i CACM. Ei har godkänt arrangemanget för svensk del. Likalydande arrangemang har tagit fram av övriga stamnätsföretag i Norden och godkänts av tillsynsmyndigheterna och den 3 juni driftsattes det.

Driftsättningen innebär att de nominerade elmarknadsoperatörer som ansökt om och fått tillåtelse att verka i Sverige nu har möjlighet att erbjuda sina tjänster till svenska marknadsaktörer.

Varje land ansvarar för att säkerställa att det ska finnas minst en NEMO i varje elområde och i Sverige är det Energimarknadsinspektionen (Ei) som godkänner ansökningarna.

De elbörser som har tillåtelse att verka i Sverige i dagsläget är EMCO (tidigare Nordpol spot), Nasdaq och EPEX SPOT.

Fotnot: *Capacity Allocation and Congestion Management. EU-förordningen om fastställande av riktlinjer för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning)

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter