Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-22 01:12:15

Ei yttrar sig över elnätsföretagens överklaganden

Förra året fattade Energimarknadsinspektionen (Ei) beslut om intäktsramar för cirka 175 elnätsföretag för perioden 2020–2023. 120 beslut överklagades till Förvaltningsrätten i Linköping. Nu har Ei skickat in sitt yttrande till domstolen.

Besluten om elnätsföretagens intäktsramar för perioden 2020–2023 fattades enligt det nya regelverk som regeringen beslutade om hösten 2018.

De nya reglerna innebär bland annat att flera bestämmelser preciserats när det gäller hur en rimlig avkastning ska beräknas, vilket påverkar nivån på vinsterna för elnätsföretagen. Fler anläggningskategorier och ändrade avskrivningstider är också nyheter.

Det är främst detta som överklagandena handlar om

Det som elnätsföretagens överklaganden främst handlar om är om Ei får tillämpa intäktramsförordningen vid fastställandet av elnätsföretagens intäktsramar eller om Intäktsramsförordningen är ogiltig och därför inte ska få tillämpas. Denna fråga har betydelse för stora delar av beräkningen av intäktsramarna. Den andra stora frågan är kalkylräntans nivå, vilken har betydelse för hur stor vinst elnätsföretagen har tillåtelse att ta ut.

Ei:s yttrande

I sitt yttrande skriver Ei att Intäktsramsförordningen är förenlig med överordnad svensk rätt samt EU-rätten och förordningen ska därför tillämpas vid fastställande av elnätsföretagens intäktsramar.

Gällande kalkylräntan medger Ei i sitt yttrande en mindre höjning, från 2,16 till 2,35 procent, eftersom ytterligare ett jämförelseföretag lagts till vilket påverkar beräkningen av kalkylräntans nivå. En mindre ändring gällande ett företag medges också. I övrigt bestrider myndigheten företagens överklaganden.

– Vi tycker att det är självklart att Intäktsramsförordningens bestämmelser ska få användas när vi bestämmer företagens intäktsramar. Däremot så har vi nu fått in fullständigt underlag från ytterligare ett så kallat jämförelseföretag. Det gör att vi nu tillstyrker att beräkningen av kalkylräntan ändras och höjs lite, säger Göran Morén, chefsjurist på Ei.

Ei:s yttrande. Pdf, 723.7 kB.

Läs tidigare artikel i ämnet.

Kontaktuppgifter
Göran Morén
Chefsjurist/avdelningschef

016-16 27 11

Rebecka Thuresson
Enhetschef

016-16 27 52

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter