Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-20 18:48:56

Elkunder har rätt till timvis mätning

Om du som elkund begär timvis mätning av din elförbrukning så har du rätt att få det inom 90 dagar. Det fastslår Energimarknadsinspektionen (Ei) i ett nytt tillsynsbeslut.

Elkunder har rätt att få sin elförbrukning mätt per timme enligt ellagen. Kan inte kundens befintliga elmätare avläsas per timme, ska elnätsföretaget byta elmätare inom tre månader efter att kunden framfört sin begäran.

Nyligen har Ei fattat ett tillsynsbeslut i enlighet med regelverket. Beslutet gäller Falu Elnät AB som av olika skäl inte har kunnat erbjuda timvis mätning till de kunder som begärt det inom den tidsram på tre månader som anges i ellagens förarbeten.

– Det är viktigt att den här regeln efterlevs eftersom rätten att få elförbrukningen timmätt är en grundförutsättning för att elkunder ska kunna vara aktiva på elmarknaden och flexibla i sin elanvändning. Därför har vi förelagt Falu Elnät att genomföra byte av mätmetod för de elkunder som begärt det. Företaget ska även komma in med en plan där de förklarar hur dessa mätarbyten ska genomföras, säger Tor Ny, jurist på Ei.

Enligt Ei:s föreläggande ska Falu Elnät omedelbart genomföra byte av mätmetod från månadsvis mätning till timvis mätning för samtliga elanvändare som före den 1 februari 2020 begärt sådant byte av mätmetod.

För att Ei ska kunna följa upp de åtgärder som Falu Elnät vidtar för att hålla tidsramen ska företaget även skicka in en plan till Ei för hur arbetet ska genomföras för samtliga elanvändare som vill byta mätmetod.

Aktuell regel

Det är första gången som Ei fattat ett beslut gällande fördröjning av byte av mätmetod. Sedan en tid tillbaka bedriver Ei en större tillsynsinsats inom detta område och det beslut som nu har fattats kommer att vara vägledande. Därför är beslutet, enligt Tor Ny, viktigt även i ett större i perspektiv.

– Efterfrågan på timmätning ökar troligtvis i takt med att det kommer nya tjänster på marknaden för exempelvis energieffektivisering och då blir den här regeln än mer aktuell. Att kunna vara flexibel i sin elförbrukning är viktigt både för kunden och för att elmarknaden ska fungera, säger Tor Ny.

Läs mer

Beslutet finns att läsa här. Pdf, 189.8 kB.
Mer information om den pågående tillsynen inom detta område.

Kontaktuppgifter
Lena Jaakonantti
Analytiker/ingenjör

016 -16 27 74

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter