Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-22 01:31:47

Färre klagomål om elnätsavgifter, men fler om oschyssta affärsmetoder

Färre klagomål om elnätsföretagens avgifter, men fler om elhandlare som använder sig av oschyssta affärsmetoder. Det visar en ny rapport som summerar vad de vanligaste konsumentklagomålen till Energimarknadsinspektionen (Ei) handlat om under 2018 och 2019. Ei använder statistiken som underlag för regelutveckling och tillsynsinsatser.

Ett av Ei:s uppdrag är att stärka konsumenternas ställning på energimarknaderna. En viktig del i arbetet är att hantera klagomål och svara på frågor från konsumenter. Nu har Ei sammanställt de vanligaste klagomålen som kom in till myndigheten under 2018 och 2019 i en rapport (Ei R2020:04). Rapporten beskriver kortfattat hur Ei arbetat med de problem på elmarknaden som konsumenter hört av sig om.

Trendbrott för klagomålen om elnätsavgifter
Under den aktuella perioden hade Ei kontakt med runt 2400 konsumenter. Vanligast är klagomål om elnät och främst de avgifter som konsumenterna betalar varje månad till elnätsföretagen på den reglerade delen av elmarknaden. Här ser Ei dock ett trendbrott i statistiken. Från att klagomålen om elnätsavgifterna ökat under flera år har de nu minskat under både 2018 och 2019. Det beror troligtvis på att avgifterna i allmänhet inte höjts lika kraftigt de senaste två åren som under tidigare år.

Oschyssta affärsmetoder ökar

En tredjedel av klagomålen riktade sig mot elhandelsföretag på den konkurrensutsatta delen av elmarknaden. Här är det en handfull elhandlare som drar på sig merparten av alla klagomål. Här ser Ei en ökning av klagomål som handlar om olika typer av oschyssta affärsmetoder. Det kan till exempel handla om elhandlare som använder oskäliga avtalsvillkor, ogiltiga fullmakter eller höga brytavgifter. Ei:s statistik visar också att småföretagare är en särskilt utsatt grupp för dessa metoder.

Så här arbetar Ei med klagomålen

Ei för statistik över vad konsumentkontakterna handlar om och använder den bland annat som underlag för verksamhetsplanering, tillsyn och regelutveckling. Vad gäller elhandel så rör många av klagomålen som Ei får in ämnen som ligger inom Konsumentverkets tillsynsansvar. Därför för Ei också en nära dialog med Konsumentverket för att fler företag ska följa regelverket och konsumenternas intresse ska tas tillvara.

Har man frågor kan man alltid vända sig till Ei:s konsumentkontakt via Ei:s konsumentforum. Ei driver också elpriskollen.se som är en jämförelsesajt för elavtal där man kan jämföra elhandlarnas priser och villkor inför sitt val av elavtal.

Klagomålsrapporten Ei R2020:04
Elpriskollen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ei:s konsumentforum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter