Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-30 21:22:59

EU-kommissionen bjuder in till samråd om mindre ändringar av regelverket för el

EU-kommissionens generaldirektorat för energi har publicerat ett riktat samråd om mindre ändringar i fyra EU-förordningar för el. Intressenter har möjlighet att lämna synpunkter till och med den 15 juni.

Ändringarna gäller förordningarna:

  • EU-förordning om fastställande av riktlinjer för kapacitets tilldelning och hantering av överbelastning (CACM)
  • EU-förordning om fastställande av riktlinjer för förhandstilldelning av kapacitet (FCA)
  • EU-förordning om fastställande av riktlinjer för balanshållning avseende el (EB GL)
  • EU-förordning om fastställande av riktlinjer för driften av elöverföringssystem (SO GL)

I förslaget som nu konsulteras föreslås ändringar som handlar om själva processen när metoder och villkor, så kallade TCM, ska beslutas.

  1. Hur EU-förordningar och metoder och villkor (TCM) har antagits har ändrats genom förordning 2019/942 (ACER-förordningen) och förordning 2019/943 (Elmarknadsförordningen). Ändringen gäller av vem som villkor och metoder (TCM) antas.
  2. Den praxis som gäller förfrågningar om ändring av förslag till metoder och villkor (TCM) behöver klargöras med anledning av domarna från förstainstansrätten om beslutet om kapacitetsberäkningsregioner (mål T-332/17 Energie-Control Austria mot ACER och T 333/17 APG mot ACER, domar från förstainstansrätten av den 24 oktober 2019).

Förslaget och det förklarande dokumentet publiceras På EU-kommissionens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Intressenter har möjlighet att svara på samrådet till och med den 15 juni 2020.

Vill du läsa mer om EU-förordningarna för el finns information på Ei:s webbplats.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter