Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-19 17:02:50

Samråd om risksäkringsmöjligheterna på den nordiska elmarknaden

NordREG* bjuder in till samråd om förslag på metod för att undersöka risksäkringsmöjligheterna på den nordiska elmarknaden. Sista svarsdag är den 2 juni.

De nordiska tillsynsmyndigheterna för energi genomför nu samråd om ett metodförslag för att undersöka om det finns tillräckliga risksäkringsmöjligheter i nordiska elområden.

Förslaget har tagits fram av de nordiska tillsynsmyndigheterna för att kunna genomföra en bedömning i enlighet med artikel 30 i förordning (EU) nr 2016/1719 om fastställande av riktlinjer för förhandstilldelning av kapacitet.

Förslaget finns presenterat på NordREG:s webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Energimarknadsinspektionen (Ei) uppmanar aktörer att studera förslaget och lämna synpunkter senast den 2 juni.

Fotnot: *NordREG, Nordic Energy Regulators, är ett samarbete mellan de nordiska tillsynsmyndigheterna för energi.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter