Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-20 07:48:48

Informationsmöte om Ei:s regeringsuppdrag Genomförandeplan för resurstillräcklighet

Energimarknadsinspektionen (Ei) bjuder in till ett informationsmöte den 4 juni om regeringsuppdraget Genomförandeplan för att säkerställa resurstillräcklighet i den svenska elmarknaden. Informationsmötet sker digitalt och riktar sig främst till elhandlare och elproducenter.

I takt med att Sveriges elmarknad genomgår omställningen till mer förnybar och variabel elproduktion ställs nya krav på marknadens funktion för att möta efterfrågan på el. I regeringsuppdraget kommer Ei att beakta frågor som handlar om resurstillräcklighet i enlighet med artikel 20 i den nya Elmarknadsförordningen (2019/943) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ei har fått i uppdrag av regeringen att senast den 31 december 2020 föreslå en genomförandeplan med tidplan för att förbättra elmarknadens funktion enligt den nya elmarknadsförordningens artikel 20.3 (EU 2019/943).

Planen ska synliggöra marknadens funktionssätt och vilka drivkrafter den skapar för effektivitet i såväl produktion och användning som överföring på kort och lång sikt.

Ei har under våren 2020 påbörjat arbetet med att utforma en genomförandeplan. Inom ramen för detta arbete är du välkommen att delta på ett digitalt informationsmöte den 4 juni 2020 klockan 10.00-12.00.

Program

Under mötet kommer Ei att presentera:

  • Regeringsuppdraget
  • Avgränsningar i uppdraget
  • Preliminär problembild
  • Det finns även tid för en kort frågestund.

Målgrupp

Mötet vänder sig främst till elhandlare och elproducenter. Vi vill gärna ha synpunkter och efter mötet ber vi därför deltagarna att återkomma med skriftliga kommentarer gällande problembilden.

Anmälan

Det går inte längre att anmäla sig till detta möte.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter