Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-22 06:19:26

ACER bjuder in till samråd om balanskapacitetsmarknaden – sista svarsdag 20 maj

Nu bjuder ACER* in till samråd kring metodförslag enligt Balansförordningen. Förslagen handlar om villkor och rutiner för balanskapacitetsmarknaden i Norden.

Metodförslagen som aktörer i Sverige och andra EU länder nu kan yttra sig över syftar till att lägga fast villkor och rutiner för en regional aFFR balanskapacitetsmarknad i Danmark, Finland, Sverige och Norge. Förslagen handlar bland annat om vilka regler som ska gälla för reservering och prissättning av överföringskapacitet mellan elområden samt harmoniserade upphandlingsregler för aFRR balanskapacitet.

Nu har intressenter möjlighet att lämna synpunkter på förslagen. Synpunkter lämnas skriftligt till ACER senast den 20 maj 2020.

Beslut ska fattas av ACER senast i mitten av juli 2020.

Läs mer om samrådet på ACER:s webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fotnot: *ACER (The European Agency for the Cooperation of Energy Regulators) är en byrå för samarbete mellan EU:s tillsynsmyndigheter inom energiområdet.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter