Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-21 02:36:42

Nu ska elnätsföretagens slutliga intäktsramar för 2016–2019 beslutas

Den sista mars skulle alla elnätsföretag ha rapporterat in uppgifter inför att Energimarknadsinspektionen (Ei) ska fastställa företagens slutliga intäktsramar för perioden 2016–2019. Rapporteringen har fungerat bra och alla elnätsföretag har kommit in med uppgifterna.

Elnätsföretagens intäktsramar beslutas i förväg för fyra år i taget. Eftersom besluten i vissa delar bygger på prognoser, måste elnätsföretagen efter periodens slut skicka in uppgifter om det verkliga utfallet. Uppgifterna skulle rapporteras in till Ei senast den 31 mars och alla elnätföretag har kommit in med uppgifterna.

Beslut från maj till oktober

Nu påbörjar Ei arbetet med att granska uppgifterna och fatta beslut om företagens slutliga intäktsramar för perioden. De första besluten kan väntas i maj och därefter fattas besluten för Sveriges knappt 170 elnätsföretag löpande. Samtliga beslut ska vara klara senast den 31 oktober 2020.

De uppgifter som elnätsföretagen rapporterat in jämförs även med de uppgifter som de har lämnat i årsrapporter och avbrottsrapportering.

Om Ei upptäcker oklarheter i sin granskning av de inrapporterade uppgifterna kommer Ei kontakta företaget så att det har möjlighet att förklara oklarheter och justera eventuella felaktigheter.

Kontaktuppgifter
Rebecka Thuresson
Enhetschef

016-16 27 52

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter