Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-22 00:07:10

Två nya rapporter från ACER

ACER* har nyligen publicerat två rapporter inom gasområdet. Den ena med koppling till EU-förordningen om balansering av överföringsnät för gas (BAL) och den andra med koppling till EU-förordningen om harmonisering av tariffstrukturer för överföring av gas (TAR).

Den första rapporten ACER Report on enabling short-term gas markets after interim balancing measures Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. beskriver hur det nu är möjligt för en kortfristig likvid grossistmarknad för gas att utvecklas, efter att tidigare interimistiska åtgärder som tillämpats de senaste åren har avslutats. Sverige uppfyller kriterierna i BAL sedan våren 2019 då Sverige och Danmark blev en gemensam balanseringszon (JBZ).

ACER har gjort uppföljningar av implementeringen av BAL sedan 2016 och den rapport som nu har publicerats är den fjärde i ordningen.

Rapporten beskriver att marknadsbaserade balanseringslösningar gynnar nätkunderna och kompletterar transmissionsnätsföretagen som den enda balanseringsaktören. ACER konstaterar även att transparens av balanseringsdata motverkar obalans i prissignaler och handel.

Medlemsländerna har haft varierande framgång gällande interimslösningar för balansering. Sverige och Tyskland lyfts fram som två exempel där implementeringen har varit framgångsrik.

Granskning av tariffer

Den andra gasrapporten från ACER är en granskning av genomförandet av EU-förordningen för harmoniserade tariffer för transmission av gas (TAR).

Granskningens syfte är att främja en bättre tolkning av de viktigaste principerna i EU-lagstiftningen samt ge en översyn av huruvida nationell tariffpraxis harmonierar med förordningen. Granskningen redovisas i rapporten The internal gas market in Europe: The role of transmission tariffs. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En viktig slutsats som förs fram i rapporten är att öppenheten vad gäller information om de referensprismetoder som transmissionsföretagen tillämpar har förbättrats avsevärt. Det leder till ökad förståelse för hur tarifferna fastställs för gastransmission inom EU, vilket i sin tur kan leda till effektivare tariffer i framtiden.

Granskningen omfattar samtliga berörda länder inom EU med gasnät. I Sverige är Swedegas ansvarig för transmissionsnätet som sträcker sig från Dragör/Limhamn till Stenungsund. Nätets enda anslutningspunkt finns i Dragör och det finns inte möjlighet att överföra gas till nät i andra länder.

Fotnot: *ACER (The European Agency for the Cooperation of Energy Regulators) är en byrå för samarbete mellan EU:s tillsynsmyndigheter inom energiområdet.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter