Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 10:06:48

Nu har elnätsföretagen rapporterat in sina avbrott

Den 31 mars var sista dag för elnätsföretagen att rapportera in sina avbrott under 2019 till Energimarknadsinspektionen (Ei). Inrapporteringen har fungerat bra och nu påbörjar Ei arbetet med att analysera siffrorna.

Alla elnätsföretag är varje år skyldiga att rapportera in alla elavbrott som företaget haft under föregående år. Inrapporteringen har fungerat bra och i princip alla företag har kommit in med sina siffror i tid.

– Vi uppskattar att företagen har lämnat in i tid och på det viset bidrar till att vi kan jobba på enligt plan och att vi kan komma igång med vår granskning, säger Thomas Westergaard, analytiker på Ei.

Det här använder Ei uppgifterna till

Nu kommer Ei att påbörja den årliga tillsynen av leveranssäkerheten i Sveriges elnät. Det innebär bland annat att föreläggande skickas ut till alla elnätsföretagen som redovisat att de har anläggningspunkter som haft avbrott 24 timmar eller längre eller fler än 11 avbrott under kalenderåret 2019. Företagen behöver då redovisa vilka åtgärder de planerar för att förbättra leveranssäkerheten och en tidsplan för åtgärderna.

Utifrån de uppgifter som Ei har fått in genom rapporteringen lämnar myndigheten även fakturaunderlag för elberedskapsavgift, nätövervakningsavgift och elsäkerhetsavgift till Elsäkerhetsverket, baserat på antal uttagspunkter för högspänning respektive lågspänning för respektive redovisningsenhet.

Uppgifterna rimlighetsgranskas

Under våren och sommaren kommer Ei även att göra en rimlighetsgranskning av de uppgifter som elnätsföretagen redovisat. Om Ei hittar oklarheter vid granskningen får nätföretagen möjlighet att förklara sådant som är oklart och även rätta till eventuella felaktigheter i sin redovisning.

De inrapporterade uppgifterna används även som en del i Ei:s arbete med att fastställa elnätsföretagens intäktsramar.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter